Соціологія в дослідженні комунікацій брендів

Аудиторія — це об’єкт, на який спрямовані більшість дій у маркетингу та PR.

Догодити своїй аудиторії, знайти з нею порозуміння, донести потрібну думку, викликати емоції, навчитися взаємодіяти з новим сегментом споживачів — це маркери, що допомагають компаніям бачити, розуміти та оцінювати свій успіх. Аудиторію бренду можна оцінити за допомогою соціологічного опитування.

Соціологічне опитування— метод збору інформації, який дає можливість дізнатися думки респондентів стосовно того, що вивчаємо та дозволяє сформувати уявлення про основні параметри цільової аудиторії (стать, вік, освіта тощо). Це зручний інструмент аналітики аудиторії, який дає змогу отримати дані, що не завжди доступні під час прямого спостереження чи медіадослідження. 

LOOQME пропонує клієнтам послугу соцопитування. Онлайн-формат соціологічного опитування складається з тематичних частин (блоків), наприклад, соціально-демографічний блок, знання, довіра, думки респондентів, ставлення до предмету дослідження, поведінка респондентів у тих чи інших обставинах. Соціально демографічний блок є обов'язковим та містить питання про загальні соціально-демографічні характеристики респондентів, такі як стать, вік, освіта економічна зайнятість, сімейний стан, місце проживання.

Які дані дає та що можна запитати у соцопитуванні?

Соціально-демографічний блок на основі заданих параметрів дає можливість зрозуміти кого саме опитуємо у дослідженні та на кого поширюються результати. Дозволяє оцінити відмінність чи подібність вибірки за обраними критеріями. На основі отриманих даних можна зробити висновок, на яку саме цільову аудиторію має спиратися подальша комунікація бренду. Соцопитування націлене на конкретну групу населення, об’єднану певними критеріями дослідження.

приклад розподілення відповідей за віком, географією та доходом респондентів


нші блоки соцопитування формуються виходячи із завдань та цілей дослідження. Припустимо, що потрібно дізнатися ставлення респондентів до бренду. Його варто виміряти за допомогою конкретних запитань, наприклад:  як ви ставитесь до того, що компанія Х запустила на ринку новий продукт? У разі дослідження знання бренду та довіри до нього, цей тематичний блок буде представлений у анкеті запитаннями, націленими на збір інформації щодо обізнаності респондентів про бренд та визначення рівня довіру до нього. Тому до анкети можна додати питання про знання щодо певної PR-кампанії, колаборації, особистості чи заходу (яку інформацію ви чули/бачили/читали). Якщо ж цікавлять думки респондентів щодо бренду загалом, або ж щось конкретне, то відповідно фіксуємо за допомогою інструментарію відповіді стосовно висловленої думки опитуваних. Наприклад, як ви вважаєте, чи компанія Х посідає гідне місце на ринку свого сегменту. Наведені приклади показують, що соціологічне опитування — річ, яка вимагає підходу. Тому й інструмент опитування не може бути універсальним. Завжди варто відштовхуватися від того, що потрібно дізнатися у результаті. 

Приклади таких питань:

N - умовна потенційна компанія.

 • Чи знаєте ви, що компанія N організовує благодійні концерти в Україні та за кордоном і зібрані кошти передає на потреби ЗСУ?
 • Чи знаєте ви, що IT компанія N організовує щорічно тематичні хакатони для розробників-початківців?
 • Чи знайомі ви з новою депозитною програмою банку N?
 • Чи бачили в своєму місті рекламні матеріали екологічного спрямування від благодійного фонду N?
 • Чи користуєтесь мобільним додатком сервісу бронювання квитків від компанії N?
 • Чи чули про збірку історій письменників-військових видану у видавництві N?
 • Чи знаєте, що компанія N готує продуктові набори для людей, які постраждали внаслідок військових дій на Сході? 

Сприйняття брендів після виходу з ринку РФ: соціологія та медіааналітика

Для чого замовляти соціологічне опитування?

Соціологічне опитування як інструмент можна розглядати комплексно або самостійно. Комплексно — це, наприклад, доповнення до медіамоніторингу. Якщо моніторинг медіа та соцмереж дає можливість відстежувати параметри медійні, то соцопитування допоможе оцінити комунікаційну активність з погляду аудиторії та її реакції. Іншими словами, бренд побачить як відображається його піар-кампанія в медіа на аудиторії і як змінюється при цьому динаміка впізнаваності та довіри до бренду. Це також дає можливість відстежити вплив медіафакторів на свідомість респондента та покращити свої майбутні комунікації.

Наприклад: Міжнародна логістична компанія з представництвом в Україні провела ребрендинг, який став популярним інфоприводом у ЗМІ. Реакцію медіа відстежували за допомогою медіамоніторингу, а думку аудиторії вивчали за допомогою соцопитування. Такий підхід дозволив отримати комплексний аналіз (медійний та соціологічний) проведеного ребрендингу та з'ясувати наскільки він був сприйнятий аудиторією. 

Соціологічне опитування як самостійній інструмент у маркетингу та PR може використовуватися з різною метою, наприклад, щоб дізнатися думку аудиторії про компанію, особистість, явище, подію тощо. Також завдяки соцопитуванню можна краще дослідити образ продукту у свідомості споживача, щоб в подальшому працювати над його удосконаленням.

Отже соцопитування допомагає брендам: 

 • якісніше виходити на нові ринки;
 • підтверджувати (або спростовувати) маркетингові гіпотези;
 • чіткіше розуміти можливості та пріоритети своєї аудиторії;
 • краще орієнтуватися у розробці ціннісної пропозиції для споживача;
 • обирати ефективніші вектори розвитку комунікацій та взаємодії з медіа.

Якщо ви замовляєте соціологічне дослідження вперше, то перед замовленням визначте його цілі та ознайомтесь з прикладами подібних досліджень в обраного підрядника. Це дасть можливість зрозуміти, який вигляд матиме кінцевий продукт і яку інформацію можна отримати завдяки дослідженню.

Результати соцопитувань дозволяють зробити висновки про ефективність пророблених брендом раніше дій, створити або покращити наявну стратегію комунікацій з урахуванням думки аудиторії, її можливостей та вподобань.

Відстежуйте згадки про бренд в ЗМІ, соцмережах та інтернеті за допомогою LOOQME Hub
Детальніше
Безкоштовне демо на 7 днів
Ephicient logoOE logo2020INC logoThe Paak logoPipelinx.co logoAriseHealth logo